Przejdź do treści
Banner

Rodzaje i formy wolontariatu

Decydując się na rozpoczęcie wolontariatu, warto poznać różne jego formy i rodzaje. Przedstawiamy najczęściej spotykane hasła opisujące obszary, w których rozwija się wolontariat, oraz miejsca, gdzie tworzy się warunki współpracy dla wolontariuszy. Nie jest to naukowa klasyfikacja ani zamknięta lista podmiotów, które korzystają z pomocy wolontariuszy. Mamy jednak nadzieję, że wymienione poniżej terminy pozwolą lepiej rozeznać się wśród ofert wolontariatu zamieszczonych na naszej stronie.

WOLONTARIAT W NGO 
Najbardziej popularny rodzaj wolontariatu to wolontariat w organizacjach pozarządowych. Większość fundacji i stowarzyszeń chętnie podejmuje współpracę z wolontariuszami, którzy angażują się w działania wynikające z profilu działalności danej organizacji. Wolontariusze zapraszani są zarówno do współpracy długoterminowej, jak i akcyjnej. Wykonują bardzo różne zadania, od prostych prac biurowych, organizacyjnych, po udział i współtworzenie kampanii i projektów danej organizacji.
 
WOLONTARIAT SPORTOWY
O wolontariacie sportowym mówimy najczęściej przy okazji organizacji zawodów, rozgrywek czy mistrzostw o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Organizatorzy takich wydarzeń często i chętnie korzystają ze wsparcia wolontariuszy, którzy pomagają np. na trasie maratonu, czuwają nad prawidłowym przebiegiem zawodów, wspierają zawodników i kibiców. Dla miłośników danej dyscypliny sportu to dobra okazja, aby poznać zaplecze organizacyjne dużych imprez sportowych.

WOLONTARIAT HOSPICYJNY
Z pomocy wolontariuszy korzystają też takie miejsca jak szpitale czy hospicja. Wolontariusze podejmują w tym przypadku zadania biurowe, pomagają przy organizacji akcji charytatywnych, wspierają personel medyczny, ale też angażują się w zadania wymagające wcześniejszego przeszkolenia tj. pomoc choremu i jego rodzinie.

WOLONTARIAT SZKOLNY
W wielu szkołach, na różnym szczeblu edukacji, tworzy się szkolne koła wolontariatu, w ramach których chętni uczniowie mogą realizować działania na terenie szkoły na rzecz środowiska szkolnego, jak również zaangażować się w działania poza szkołą, wspierając np. lokalne instytucje czy organizacje pozarządowe. 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Coraz popularniejsza forma wolontariatu, organizowana i wspierana zwłaszcza przez duże międzynarodowe firmy. Ten rodzaj wolontariatu wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Pracownicy-wolontariusze dobrowolnie podejmują różne prace na rzecz potrzebujących, a firma wspiera ich w tych działaniach w ramach swoich możliwości finansowych czy organizacyjnych. Wolontariat pracowniczy nie jest uregulowany przepisami prawa, ale opiera się na ogólnych regulacjach dotyczących wolontariatu (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

WOLONTARIAT SENIORÓW
Wolontariat seniorów jest dowodem na to, że wolontariuszem można być w każdym wieku. Wolontariusze-seniorzy chętnie angażują swój wolny czas, dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

WOLONTARIAT MIĘDZYNARODOWY
Jak wskazuje nazwa, jest to rodzaj wolontariatu, który odbywa się za granicą, najczęściej w ramach jakiegoś projektu czy programu wymiany wolontariuszy. Wolontariat międzynarodowy może trwać od kliku tygodni do roku lub dłużej. Do najbardziej popularnych programów wolontariatu zagranicznego należą Workcampy, wolontariat europejski w ramach programu Erasmus+ czy wyjazdy misyjne.
 
E-WOLONTARIAT
Szczególnym rodzajem wolontariatu jest wolontariat realizowany wirtualnie, w całości lub częściowo przez internet. Wolontariusz w tym przypadku wykonuje swoje zadania zdalnie, z domu czy innego miejsca. Przykładowym zadaniem dla e-wolontariusza jest np. pomoc w administrowaniu strony internetowej organizacji pozarządowej lub pisanie tekstów na stronę. 

WOLONTARIAT AKCYJNY I DŁUGOTERMINOWY
Ze względu na czas trwania współpracy między wolontariuszem a korzystającym możemy mówić o wolontariacie krótkoterminowym, inaczej akcyjnym. Ten typ wolontariatu charakteryzuje krótki czas trwania, od jednego do kilku dni. Wolontariusze pomagają przy konkretnym wydarzeniu/ akcji, np. festiwalu, maratonie czy spotkaniu. Jeśli współpraca wolontariusza z organizacją przewidziana jest na dłuższy czas, możemy mówić o wolontariacie długoterminowym lub inaczej stałym. Ten rodzaj wolontariatu może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat i opiera się na regularnym, systematycznym wykonywaniu zadań.