Przejdź do treści
Banner

Materiały

Poniżej Regulamin Konkursu "Wrocławskie Oblicza Wolontariatu" 2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
Regulamin Konkursu Wrocławskie Oblicza Wolontariatu_2020
Klauzula Informacyjna_RODO_zał. nr_2
Oświadczenie Osoby Nominującej_zał. nr_3
Oświadczenie Kandydata/Oświadczenie Reprezentanta Grupy_zał. nr_4
Formularz Zgłoszeniowy_Ind.zał. nr_5a
Formularz Zgłoszeniowy_Grup.zał. nr_5b