Przejdź do treści
Banner

Częste pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wolontariatu

Czy osoba niepełnoletnia może być wolontariuszem? 

Wolontariuszem możesz zostać w każdym wieku, ale ostatecznie kryteria wiekowe określa organizator wolontariatu. W niektórych miejscach wolontariuszami mogą być tylko osoby pełnoletnie, zależy to od charakteru wolontariatu. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 13. roku życia, nie mogą samodzielnie zawrzeć porozumienia, ale rodzic lub prawny opiekun może podpisać je w ich imieniu. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, mogą podpisać porozumienie samodzielnie, ale za zgodą (najlepiej pisemną) rodzica lub prawnego opiekuna.  

Czy osoba bezrobotna, pobierająca z tego tytułu zasiłek, może być wolontariuszem?

Tak. Wolontariat nie jest świadczeniem pracy, a co za tym idzie wolontariusz nie jest pracownikiem w świetle Kodeksu pracy.  

Czy wolontariuszowi przysługuje urlop?

Wolontariusz nie jest pracownikiem, a praca przez niego wykonywana nie jest świadczeniem pracy. Wykonywanie wolontariatu nie wpływa na świadczenia urlopowe.