Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wolontariusze pracują w różnych komórkach organizacyjnych MOPS, pomagając w nauce i organizacji czasu wolnego dzieci z rodzin uczestniczących w Programie Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” i w rodzinach zastępczych. Pomagają w nauce i opiece nad dziećmi z rodzin, w których rodzice są niesłyszący. Biorą udział w działaniach środowiskowych, w tym w festynach, imprezach edukacyjnych, integracyjnych i wycieczkach dla dzieci. Mogą też pomagać osobom starszym.

Kontakt

Telefon: 717823590
Adres e-mail: izabela.tylewska-smuda@mops.wroclaw.pl

Adres

Strzegomska 6
53-611 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja